Strefa projektanta

Kondensacja pary wodnej

Podczas ogrzewania wilgotnego powietrza obniża się jego wilgotność względna, ochłodzenie prowadzi natomiast do wzrostu wilgotności względnej, chociaż w obydwu przypadkach nie zmienia się faktyczna zawartość wilgoci w powietrzu.

Zmianie ulega jedynie stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej w powietrzu do ilości maksymalnej, odpowiadającej stanowi nasycenia. Schłodzenie powietrza do poziomu odpowiadającego 100% wilgotności względnej powoduje osiągnięcie warunków stanu nasycenia (tzw. punktu rosy) i rozpoczęcie procesu kondensacji pary. Powietrze nie może już w tych warunkach utrzymać poprzedniej ilości wody w stanie gazowym i para wodna wykrapla się. Ilość wykroplonej wody odpowiada różnicy maksymalnych zawartości pary w powietrzu przed i po oziębieniu.

Wilgotność względna, stosunek stężenia pary wodnej zawartej w powietrzu do stężenia, które w danej temperaturze nasyciłoby powietrze; jest ona wyrażona w procentach. 100% wilgotności względnej oznacza maksymalne nasycenie powietrza parą wodną (a nie stan ciekły wody). Dalszy wzrost nasycenia nie jest możliwy, ponieważ para wodna zaczyna się skraplać.

Temperatura punktu rosy lub punkt rosy – jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu.

W przypadku pary wodnej w powietrzu jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się nasycona (przy zastanym składzie i ciśnieniu powietrza), a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się lub resublimuje.

Temp. powietrza [°C]Względna wilgotność powietrza [%]Temp. punktu rosy [°C]Dopuszczalna różnica temperatur [°C]
20301.9<18.1
20406.0<14.0
2050 9.3<10.7
206012.0<8.0
207014.4<5.6
208016.4<3.6
209018.3<1.7

Kondensacja pary wodnej w oprawach oświetleniowych

Problem skraplania się pary wodnej występuje w oprawach o stopniu szczelności powyżej IP 54. Wysoka szczelność i właściwości materiałów z których są wykonane obudowy mają ograniczoną możliwość wymiany ciepła z otoczeniem.
Zmiana obciążenia pracy oprawy oświetleniowej /oprawa załączona a wyłączona/ jest często przyczyną skraplania się pary wodnej.

Oprawa włączona

Temperatura wewnątrz oprawy jest wyższa od otoczenia ze względu na nagrzanie się elementów elektrycznych oprawy.

Ciepłe powietrze wewnątrz oprawy absorbuje wilgoć, która przenika z zewnątrz.

 

Oprawa wyłączona

Temperatura wewnątrz oprawy obniża się. Chłodniejsze powietrze wydziela wilgoć, która skrapla się wewnątrz oprawy.

 

Skraplanie pary wodnej w instalacjach wewnętrznych

 

Wszystkie obiekty oraz instalacje w których występują różnice temperatur oraz wilgoć, jak np. pralnie, kuchnie itp.

 

Skraplanie pary wodnej w instalacjach zewnętrznych

 

Głównym powodem skraplania pary wodnej na terenach otwartych są duże skoki temperatur (dzień /noc, zmiana pogody, intensywne nasłonecznienie).

Im wyższa jest wilgotność względna powietrza oraz różnica temperatur pomiędzy oprawą a otoczeniem tym bardziej prawdopodobne jest skroplenie pary wodnej w oprawie.

Firma Remontowa Lighting Technologies S.A. aby zapobiec występowaniu ww. zjawisk stosuje w swoich oprawach oświetleniowych specjalne dławnice oraz zawory oddychające . W urządzeniach tych powietrze dostaje się do oprawy poprzez specjalne membrany nie przepuszczające pary wodnej. W konsekwencji oprawa jest osuszana poprzez wymianę powietrza przy zachowaniu szczelności nawet do IP 67. Na specjalne zamówienie klienta wyposażamy oprawy oświetleniowe w odpowiednie zabezpieczenia. W celu specyfikacji zamówienia prosimy o kontakt z zakładem.

Informujemy, że w dniu 02.01.2024 nasza firma jest nieczynna. Prosimy o kontakt w środę.

Kindly inform that we are closed on January 2nd . Please contact us on Wednesday.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1.05-3.05.2024 nasza firma jest nieczynna. Prosimy o kontakt w poniedziałek.

 

Kindly inform that on 1.05-3.05.2024 we have national holiday. Please contact us on Monday.