Powrót

Remontowa Lighting Technologies SA to gdański producent oświetlenia przemysłowego z  ogromnym doświadczeniem w branży produkcji urządzeń elektrycznych. Obecna nazwa spółki funkcjonuje od 2014 roku. Firma wchodzi w skład Remontowa Holding (o spółce czytaj więcej tutaj).

Historia spółki w latach

 • 1955 – rozpoczęcie działalności
 • 1971 – wejście firmy w skład grupy POLAM – (nazwa marketingowa Zjednoczenie Sprzętu Oświetleniowego i Elektromechanicznego POLAM. Zjednoczenie Polam, powołane do życia 31 grudnia 1971 wzięło swą nazwę od wiodącego zakładu Fabryki Żarówek Polam w Pabianicach, a formalnie wywodzi się z funkcjonującego od 1970 w strukturach Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA Kombinatu Źródeł Światła UNITRA-Polam, który w nowym zjednoczeniu nosił nazwę Kombinatu Techniki Świetlnej Polam. Przed nazwami zakładów, wchodzących w skład Zjednoczenia umieszczano nazwę Polam, oraz logo. W 1989 Zjednoczenie Polam zostało rozwiązane, a zakłady wchodzące w jego skład zaczęły produkcję pod własnymi markami handlowymi) czytaj więcej
 • 1976 – 1992 – ZSO POLAM Gdańsk. Przed wejściem do spółki Remontowa S.A produkcja była nastawiona na potrzeby rynku Związku Radzieckiego – tam głównie trafiały nasze oprawy
 • 1988 – koncentracja procesu produkcji pod nowym – jednym adresem w Gdańsku przy ul. Suchej 25
 • od 1992 – prywatyzacja zakładu i wejście spółki do Grupy Remontowa. Zmiana nazwy i logotypu na Polam-Rem,
 • od 2000 –  specjalizacja w produkcji opraw przeciwwybuchowych i opraw dla ciężkiego przemysłu,
 • 2004 – pierwszy certyfikat ATEX wystawiony na oprawę Polam-Rem
 • 2006 – wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001)
 • 2006 – odświeżenie logotypu i kolorów firmowych
 • 2010 – pierwsze realizacje z użyciem opraw z źródłem światła LED
 • 2014 – zmiana nazwy spółki na Remontowa Lighting Technologies SA, zmiana logotypu i kolorów firmowych

 

Ewolucja logotypu przedsiębiorstwa:

ewolucja logotypu

 

Galeria zdjęć historycznych:

 

Remontowa Lighting Technologies S.A. jest właścicielem marki