Powrót

Stopnie ochrony i szczelności

Stopnie ochrony IP (International Protection) to system oznaczeń stopnia ochrony zapewnianej przez obudowę oprawy oświetleniowej (według normy PN-EN 60529-2003).

Pierwsza cyfra (IP x0) kodu oznacza w jakim stopniu oprawa chroni przed dostępem do niebezpiecznych części (z narażeniem zdrowia i życia) oraz przed wnikaniem ciał obcych do wnętrza (powodujące zakłócenia w pracy urządzenia).

Druga cyfra kodu (IP 0x) oznacza w jakim stopniu obudowa chroni przed wnikaniem wody.

Tab.1 Stopnie ochrony określone pierwszą cyfrą charakterystyczną (ochrona przed ciałami obcymi)
Pierwsza cyfra charakterystyczna Krótki opis Informacja o przedmiotach które nie powinny się dostać do wnętrza
0 bez ochrony
1 Ochrona przed ciałamy obcymi, stałymi o wielkości ponad 50 mm Duża powierzchnia ciała ludzkiego równa np.: powierzchni dłoni (brak zabezpieczenia przed dotykiem)
2 Ochrona przed ciałami stałymi> 12,5 mm Ochrona przed penetracją ciał stałych o średnicy przekraczającej 12 mm (przypadkowe dotknięcie palcem)
3  Ochrona przed ciałami stałymi > 2,5 mm Drut lub narzędzie o grubośc > 2,5 mm.
4  Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1 mm Przedmioty o grubości powyżej 1 mm
5  Pyłoodporność Niewielka ilość pyłu przedostaje się do obudowy lecz nie ma wpływu na jej działanie
6 Pyłoszczelność Pył nie przedostaje się do wnętrza oprawy
Tab. 2 Stopnie ochrony określone drugą cyfrą charakterystyczną (ochrona przed wnikaniem wody)
Pierwsza cyfra charakterystyczna Krótki opis Informacja o zapewnionym stopniu ochrony
0 bez ochrony Nie stosuje się specjalnych środków ochrony
1 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków w urządzeniu
2 Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu 15 stopni Padające pionowo krople wody nie mogą wywołać szkodliwych skutków przy przechule osłony urządzenia do 15 stopni względem położenia normalnego
3  Ochrona przed rozpyloną wodą Rozpylona woda padająca pod kątem do 60 stopni od pionu nie powinna wywołać szkodliwych efektów
4  Ochrona przed bryzgami wody Woda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków
5  Ochrona przed strugami wody Woda z dyszy skierowana  na obudowę z dowolnego kierunku nie powinna wywołać szkodliwych skutków
6 Ochrona przed falami Woda po zalaniu falą lub od silnej strugi nie może dostać się do wnętrza słony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki
7 Ochrona przed skutkami zanurzenia  Przy zanurzeniu urządzenia do wody na określony czas i przy określonym ciśnieniu, woda nie może dostać się do wnętrza osłony w takiej ilości, aby wywołać szkodliwe skutki
8 Ochrona przed skutkami głębokiego zanurzenia Urządzenie dostosowane do długotrwałego zanurzenia w wodzie w warunkach określonych przed wytwórcę

Remontowa Lighting Technologies S.A. jest właścicielem marki