Powrót

Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk

NIP 583-000-25-80
REGON 190593640

KRS 0000183695
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 2 900 000 zł

Sekretariat

Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00

+48 58 520 74 29

Obsługa klienta

Katarzyna Popławska

Specjalista ds. handlu

728 939 427
+48 58 520 74 11

Agnieszka Holc

Specjalista ds. handlu

728 939 427
+48 58 520 74 63

BIURO HANDLOWE

Dorota Kubiak

Szef Sprzedaży Krajowej

663 842 263
+48 58 520 74 50

Marek Klimczak

Obsługa regionów:
zachodnio-pomorskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
wielkopolskie
łódzkie
dolnośląskie
opolskie

784 531 568
+48 58 520 74 43

Jan Krokowski

Obsługa regionów:
warmińsko-mazurskie
podlaskie
mazowieckie
lubelskie
śląskie
świętokrzyskie
podkarpackie
małopolskie

601 642 204
+48 58 520 74 46

Edward Żebrowski

Obsługa regionów:
warmińsko-mazurskie
podlaskie
mazowieckie
lubelskie
śląskie
świętokrzyskie
podkarpackie
małopolskie

693 842 341
+48 58 520 74 33

Ireneusz Szepietowski

Rynek Morski i Stoczniowy

693 842 150
+48 58 520 74 40

DZIAŁ OFERTOWO–PROJEKTOWY

Wojciech Szwangruber

Kierownik Działu Ofertowo-Projektowego

693 842 120
+48 58 520 74 34

Marcin Wrzosek

Z-ca Kierownika Działu Ofertowo-Projektowego

728 941 779
+48 58 520 74 31

ZAOPATRZENIE I LOGISTYKA

Emilia Kuszczak

Szef Logistyki

+48 58 520 74 45

Marzena Pereć

Specjalista ds. Logistyki

+48 58 520 74 73

Danuta Gostomska

Specjalista ds. Logistyki

+48 58 520 74 23

Sylwia Boczkowska

Specjalista ds. Logistyki

+48 58 520 74 13

KONTROLA JAKOŚCI / REKLAMACJE

Jerzy Litiwn

Kierownik Działu Kontroli Jakości

+48 58 520 74 67

Utrzymanie Ruchu / Obsługa Najemców

Ewa Król

Główny Energetyk

+48 58 520 74 04
663 842 264

Remontowa Lighting Technologies S.A. jest właścicielem marki