Powrót

Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Na Ostrowiu 1
80-958 Gdańsk

NIP 583-000-25-80
REGON 190593640

KRS 0000183695
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 2 900 000 zł

Sekretariat

Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00

+48 58 520 74 29

Obsługa klienta

Katarzyna Popławska

Specjalista ds. handlu

728 939 427
+48 58 520 74 11

DZIAŁ OFERTOWO–PROJEKTOWY

Marcin Wrzosek

Project Manager

728 941 779

ZAOPATRZENIE I LOGISTYKA

Marzena Pereć

Specjalista ds. Logistyki

+48 58 520 74 73
+48 694 492 862

Sylwia Jasnoch

Specjalista ds. Logistyki

+48 58 520 74 13
+48 728 945 027

Utrzymanie Ruchu / Obsługa Najemców

Tadeusz Szymański

Główny Energetyk

+48 663 842 234

MARKETING

Sandra Rosołek

Specjalista ds. Marketingu

+48 693 842 262

Remontowa Lighting Technologies S.A. jest właścicielem marki