Powrót

Remontowa Lighting Technologies S.A.
ul. Sucha 25
80-531 Gdańsk

NIP 583-000-25-80
REGON 190593640

KRS 0000183695
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 2 900 000 zł

Sekretariat

Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00

+48 58 520 74 29

Obsługa klienta

Katarzyna Popławska

Specjalista ds. handlu

728 939 427
+48 58 520 74 11

BIURO HANDLOWE

Dorota Kubiak

Szef Sprzedaży Krajowej

663 842 263
+48 58 520 74 50

Marek Klimczak

Obsługa regionów:
zachodnio-pomorskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubuskie
wielkopolskie
łódzkie
dolnośląskie
opolskie

784 531 568
+48 58 520 74 43

Edward Żebrowski

Obsługa regionów:
warmińsko-mazurskie
podlaskie
mazowieckie
lubelskie
śląskie
świętokrzyskie
podkarpackie
małopolskie

693 842 341
+48 58 520 74 33

Ireneusz Szepietowski

Rynek Morski i Stoczniowy

693 842 150
+48 58 520 74 40

DZIAŁ OFERTOWO–PROJEKTOWY

Marcin Wrzosek

Project Manager

728 941 779
+48 58 520 74 31

ZAOPATRZENIE I LOGISTYKA

Emilia Kuszczak

Szef Logistyki

+48 58 520 74 45

Marzena Pereć

Specjalista ds. Logistyki

+48 58 520 74 73

Sylwia Jasnoch

Specjalista ds. Logistyki

+48 58 520 74 13

KONTROLA JAKOŚCI / REKLAMACJE

Jerzy Litiwn

Kierownik Działu Kontroli Jakości

+48 58 520 74 67

Utrzymanie Ruchu / Obsługa Najemców

Tadeusz Szymański

Główny Energetyk

+48 58 520 74 04
663 842 264

MARKETING

Sandra Rosołek

Specjalista ds. Marketingu

+48 693 842 262

Remontowa Lighting Technologies S.A. jest właścicielem marki

Facebook
LinkedIn