Back

Remontowa Lighting Technologies S.A. belongs to Remontowa Holding S.A. which consists of 26 companies operating within the maritime industry. Our tradition and experience in the lighting industry goes back to 1955.

MISSION STATEMENT

Dostarczamy naszym klientom nowoczesne i zaawansowane technologicznie oświetlenia
do szczególnie trudnych warunków pracy, w tym przestrzeni zagrożonych wybuchem.

OFERTA

Główną część oferty Remontowa Lighting Technologies S.A. stanowią:

OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE I OSPRZĘT PRZECIWWYBUCHOWY

 • oprawy świetlówkowe, żarowe i do lamp wyładowczych
 • naświetlacze do lamp sodowych metalohalogenkowych oraz halogenowych
 • oprawy awaryjne, ewakuacyjne, sygnalizacyjne
 • gniazda, wtyki, puszki rozgałęźne, łączniki, dławnice

OPRAWY PRZEMYSŁOWE

 • szczelne świetlówkowe, żarowe i do lamp wyładowczych
 • naświetlacze do lamp sodowych metalohalogenkowych oraz halogenowych

OPRAWY WNĘTRZOWE

 • do sufitów podwieszanych m.in. oprawy kasetonowe rastrowe oraz typu “downlight”
 • świetlówkowe nasufitowe, w tym oprawy kasetonowe rastrowe, korytarzowe
 • awaryjne i ewakuacyjne

OPRAWY MORSKIE

 • naświetlacze do oświetlania pokładów i ładowni
 • oprawy świetlówkowe szczelne do oświetlania pokładów, maszynowni i pomieszczeń gospodarczych
 • oprawy świetlówkowe, żarowe i halogenowe do oświetlania kabin, korytarzy, sterówek, kuchni, chłodni na statkach oraz sklepów i pomieszczeń rozrywkowych na promach

WYMOGI JAKOŚCIOWE

Wszystkie wyroby RLT S.A spełniają wymagania norm europejskich, posiadają znak CE, dodatkowo oprawy przeciwwybuchowe ATEX, a oprawy przeznaczone na statki spełniają przepisy i wymagania Europejskich Towarzystw Klasyfikacyjnych tj. DNV, LRS, GL, RINA, RMRS, PRS i innych. Ponadto, wybrane oprawy posiadają ATEST HIGIENICZNY wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, ze szczególnym przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby rynku spożywczego. Wybrane oprawy posiadają certyfikat CNBOP.

ZASIĘG

Oferowane produkty dostępne są na rynku krajowym poprzez sieć hurtowni elektrotechnicznych, pozwala to na dotarcie do każdego odbiorcy w krótkim czasie i w każdym miejscu na terenie całej Polski. Prowadzony jest także eksport opraw do krajów europejskich m.in. Niemcy, Norwegia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rosja, Estonia, Islandia, Bułgaria, Wielka Brytania, a także do Stanów Zjednoczonych i innych.

PolamRem is a trademark of Remontowa Lighting Technologies SA