Powrót

Pomiary fotometrii opraw oświetleniowych

Obraz bryły fotometrycznej i zbadanie charakterystyki świecenia to podstawa przy projektowaniu wyspecjalizowanych opraw oświetleniowych. Dobrze przygotowany plik fotometryczny to niezbędne narzędzie dla projektantów instalacji elektrycznych i ważna karta przetargowa przy ocenie konkurencyjności oferty.

Wykonujemy pomiary fotometryczne opraw oświetleniowych zgodnie z normą PN-E-04040-00:1989 oraz PN-EN 13032-1:2010. Opracowujemy plik fotometryczny w formacie właściwym dla programów projektowych (np. Dialux), prezentację charakterystyki oraz rzut bryły 2D oraz 3D, rejestr parametrów elektrycznych i termicznych oprawy.

Zapraszamy do współpracy

 

Robert Wesołowski

Kierownik Laboratorium Fotometrycznego

+48 694 492 883

Remontowa Lighting Technologies S.A. jest właścicielem marki